Aug 12, 2010

Минийх....

Хоргодон хоргодох мөртөө хаалгаа нээчихээд л түүнийгээ үддэг. Гараараа даллаад одох түүний үнэр салхиар дайгдан сэтгэлд минь хадагдана... Хаалга хааж гараад хаалга нээж орохдоо л тэр хүний хүн болчихдог... Харин бусад үед хагас нь минийх байна.... 

No comments: