Aug 30, 2011


Хүлээсээр би залхтал
Хүрээд иржээ чи дэргэд
Хүйтэн бороотой учрал
Хичнээн их хайрна вэ...