Jan 25, 2011

чамдаа хүрэх


Гэзэг даахиа ширхэг ширхэгээр нь томож
Гэрээсээ гэр хүртэл чинь дөтлөх зурвас татмаар
Тэнцвэр олж өлмий товшин чамдаа хүрэх нь
Тийм л жаргалтай байхыг би мэдэрмээр....

No comments: