Nov 24, 2010

Тэр үед

Хонгилоор тэнүүчлэх будгийн эхүүн үнэр
Хоолойноос ходоод хүртэлх зайд бачууран мансуурна..... бас эргэлдэнэ
Хоёр гурваар биш... хорь гучаараа зэрэгцэн буух цасан ширхэгүүд
Хотын шороонд дарагдаж бас тэднийг дарлаж... гэхдээ хайлна...
Тэр л үед....

No comments: