May 5, 2010

Аль нь болох...


Дурлалын тухай кино үзэх бүрт л 
Хундагатай дарс мэт мэлтэлзэж байсан сэтгэл минь дундардаг...
Дурлахыг хүсэхгүй байгаадаа...
Дурлалыг хүсээд байгаадаа...
Аль нь болохыг мэдэхгүйдээ л шингэрээд байх шиг...

Хайрын тухай шүлэг унших бүрт л
Дөлгөөхөн нуур мэт цэлэлзэж байсан зүрх минь салгалдаг
Хайраас залхаад байгаадаа...
Хайрлахыг тэмүүлээд байгаадаа...
Аль нь болохыг ялгахгүйдээ л чичрээд байх шиг...

No comments: