Jan 4, 2010

Хоосон...

Зүгээр л хов хоосон...

Зүрхэнд хайр байгаа мэт хоосон

Зүүдэнд үргэлж эргээд байгаа мэт хоосон...

Зүглэж чиглүүлээд байгаа ч баримжаа хоосон

Зүйдэлгүй, залгаасгүй ч гэлээ тэнгэрийн цаанаа хоосон...


Бүх зүйл хоосон...

Бодолд ухаан оршоод байгаа мэт хоосон

Бүхий л зүйлийг мэдрээд байгаа ч хоосон

Борогхон үдшээр хорогдоод байгаа мэт хоосон...

Буцаад ирэхэд угтах бүхэн хоосон....


Эргэн тойрон бүгд хоосон

Эрээнтэй амьдралд олуулаа мэт хоосон

Ээнэгшин дассан сэтгэл бас л хоосон

Эргэлдээд байгаа ч цаг хугацаа хоосон

Элээж хороож барахгүй ч энэ дэлхий бүүр хоосон...

1 comment:

Ivo Serentha and Friends said...

My compliment for your blog and pictures included,I encourage you to photoblog

CLICK PHOTOSPHERA

Even week another photo album

Greetings from Italy,happy new year

Marlow