Nov 4, 2009

Амт...

Аргадах аргадуулахын амт нь гашуун бас исгэлэн

Амьдрал хэмээх шөлний давс нь ихэнхдээ шорвог

Айдас болоод хүйдсийн нялууныг үл тоосон ч

Аргагүй цаг хугацааны чихэрлэг өнгөнд дурлана...

No comments: