Jan 24, 2013

үүүүүү

Үнэндээ юу ч хүсэхгүй 
Үзтэл бүх зүйл надад байна
Үүлтэй тэнгэр, Үзүүртэй модод
Үнэнч сэтгэл, үзэмжит төрх

үүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү

Үнэхээр юу ч хүсэхгүй байна... гэтэл 
Үзээд өгье гэсэн ч үртэсийн төдий юу ч алга....
Солиорол...

No comments: