Oct 4, 2010

би...

Хөндий сэтгэл дотуур хөнгөн чавхдас гүйлдэнэ
Хөндлөн тэвхэнд гацааж үл дийлээд..... би цөхөрнө
Хүний санаан дотуур мянган жим жирэлзэнэ
Хөвж тавьж сүлжиж үл чадаад...... би цуцна

1 comment:

A.Амарсайхан said...

Цуцаад байвал амьсгаагаа дарж, амарч байгаад дахиад нэг оролд